Jaką wydajność powinien mieć hydrant?

Aktualności

Jaką wydajność powinien mieć hydrant?

hydrant wpis

Pożary są jednym z najpoważniejszych zagrożeń, z którymi musimy się zmierzyć, dlatego niezwykle istotne jest, aby systemy przeciwpożarowe działały sprawnie i efektywnie. Hydranty przeciwpożarowe odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do wody w sytuacjach awaryjnych. Warto jednak zastanowić się, jaką wydajność powinien mieć hydrant, aby skutecznie spełniać swoją funkcję.

Wydajności Hydrantów Zewnętrznych

Jednym z kluczowych elementów wpływających na wydajność hydrantów zewnętrznych jest ciśnienie wodociągowe. W Polsce, jako kraj o rozbudowanej sieci wodociągowej, ciśnienie wody w sieci jest zazwyczaj na wystarczającym poziomie. Jednakże, konieczne jest regularne monitorowanie ciśnienia oraz przepływu wody, aby zapewnić, że hydranty spełniają normy i są gotowe do użycia w przypadku pożaru.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

  • dla hydrantu nadziemnego DN 80 – 10 dm3/s
  • dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dm3/s
  • dla hydrantu podziemnego DN 80 – 10 dm3/s
  • dla hydrantu nadziemnego DN 80 (dot. jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000) – 5 dm3/s

Wydajność nominalna to wartość wydajności hydrantu, która jest określona przez producenta i podana na tabliczce znamionowej hydrantu. Wartość ta jest mierzona przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.

Wydajności Hydrantów Wewnętrznych

Wydajność hydrantów wewnętrznych w Polsce jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Hydranty te pełnią istotną rolę w szybkim dostarczaniu wody do miejsc pożaru, umożliwiając skuteczne działania straży pożarnej. Istnieje wiele czynników wpływających na wydajność hydrantów wewnętrznych, a ich skuteczność zależy od regularnej konserwacji, odpowiedniego projektu instalacji oraz bieżącej oceny stanu technicznego.

Wydajność hydrantów wewnętrznych opisana jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Oceniając sprawność hydrantów wewnętrznych, istotnym aspektem jest pomiar minimalnej wydajności poboru wody z dyszy wylotowej, przy zachowaniu minimalnego ciśnienia na poziomie 0,2 MPa. Wartość ta powinna wynieść:

  • dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s
  • dla hydrantu 33 – 1,5 dm3/s
  • dla hydrantu 52 – 2,5 dm3/s
  • dla zaworu 52 – 2,5 dm3/s

Wydajność hydrantu jest jednym z kluczowych parametrów, które wpływają na skuteczność gaszenia pożaru. Warto zwrócić uwagę na to, że wydajność nominalna hydrantu to wartość minimalna, która jest wymagana przez przepisy. W praktyce, wartość ta powinna być wyższa, aby zapewnić odpowiednią ilość wody do gaszenia pożaru.

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych według Polskiego prawa powinniśmy wykonywać minimum raz na rok lub częściej, jeśli tak wskazuje instrukcja obsługi urządzenia.

Czy węże hydrantowe też muszą być sprawdzane?

Tak, węże hydrantowe również wymagają regularnych badań i konserwacji, aby zapewnić ich skuteczne działanie w przypadku pożaru. Badania węży hydrantowych są kluczowe, ponieważ stanowią one istotny element systemu przeciwpożarowego, umożliwiając szybkie i skuteczne dostarczenie wody do miejsca pożaru. Podczas badań węży hydrantowych sprawdzana jest ich ogólna kondycja, elastyczność, szczelność oraz stan połączeń i armatur. Węże muszą być wolne od uszkodzeń, pęknięć czy zużycia, które mogłyby wpłynąć na ich zdolność do utrzymania odpowiedniego ciśnienia wody.

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Polskich Norm PN-EN 671-1:2012, 671-3:2002, 671-2:2012 Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

Firma Fire Exit z przyjemnością zachęca do skorzystania z naszej specjalistycznej oferty usług przeglądu hydrantów. Zespół Fire Exit gwarantuje kompleksowe i profesjonalne podejście do oceny oraz konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać więcej informacji oraz skorzystać z usług, które podniosą poziom bezpieczeństwa w Państwa obiekcie. Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem, dlatego też służymy fachową pomocą i doradztwem w każdym aspekcie związanym z przeciwdziałaniem pożarom.

Zapraszamy do Kontaktu!