W Fire Exit przywiązujemy ogromną wagę do bezpieczeństwa i ochrony życia oraz mienia. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach dotyczących przeciwpożarowej ochrony budynków i obiektów. Jednym z kluczowych elementów systemu zapewniającego szybką reakcję w przypadku zagrożenia pożarem są systemy sygnalizacji pożarowej.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Elementy systemu sygnalizacji pożarowej

SSP jest fundamentalnym elementem infrastruktury zapewniającej szybką reakcję na zagrożenia pożarowe. Składa się on z szeregu elementów, które współpracują w celu wykrycia, zlokalizowania oraz zawiadomienia o ewentualnym pożarze. W dzisiejszych czasach, kiedy bezpieczeństwo jest priorytetem, zapewnienie skutecznego systemu sygnalizacji pożarowej jest niezwykle istotne dla ochrony życia oraz mienia.

IMG20240509142322

Czujniki Pożarowe: Czujki te są odpowiedzialne za wykrycie obecności dymu lub wzrostu temperatury, co może wskazywać na wybuch pożaru.

Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP): Urządzenie, które uruchamia alarm systemu sygnalizacji pożarowej. Skorzystać z niego może każda osoba, która znajduje się w budynku i zauważyła potencjalne zagrożenie pożarem.

Centrala Sygnalizacji Pożarowej: Centrala alarmowa jest mózgiem systemu sygnalizacji pożarowej. Otrzymuje sygnały z czujników i podejmuje odpowiednie działania, takie jak uruchomienie alarmu oraz powiadomienie odpowiednich służb ratowniczych.

Sygnalizatory alarmowe: Sygnalizatory alarmowe mogą przybierać różne formy, takie jak dźwiękowe, wizualne lub kombinacje obu. Ich celem jest poinformowanie obecnych osób o zagrożeniu pożarem i konieczności ewakuacji.

Moduły kontrolno-sterujące: Elementy systemu, których zadaniem jest wysterowanie urządzeń automatyki pożarowej (np. system oddymiania, zamknięcia ogniowe, klapy odcinające) wypełniając założenia scenariusza pożarowego.

Przegląd i konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej

Zautomatyzowane systemy przeciwpożarowe

Systemy przeciwpożarowe działają automatycznie, stale monitorując poziom bezpieczeństwa w obiekcie, w którym są zainstalowane. Skuteczne monitorowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego jest kluczowe, gdyż szybkość reakcji od wykrycia pożaru do podjęcia działań ratunkowych ma bezpośredni wpływ na efektywność działań gaśniczych.
Dzięki automatyzacji, systemy przeciwpożarowe zapewniają błyskawiczną odpowiedź na wszelkie zagrożenia, minimalizując ryzyko strat i szkód. Aby skutecznie niwelować skutki pożaru oraz zapewnić wystarczające bezpieczeństwo użytkownikom obiektów system SSP można zintegrować z następującymi systemami automatyki pożarowej:

 • Urządzenia Transmisji Alarmu (UTA),
 • Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO),
 • Systemami Gaszenia,
 • Systemami Oddymiania,
 • Systemami Kontroli Dostępu.
sprawdzanie systemu
Regularna konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej przynosi liczne korzyści.

Korzyści z regularnej konserwacji

Zwiększenie niezawodności

Regularne przeglądy i konserwacja minimalizują ryzyko awarii systemu w krytycznych momentach.

Zgodność z przepisami

Dbanie o regularne przeglądy i konserwację zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami bezpieczeństwa.

Ochrona życia i mienia

Skuteczny system sygnalizacji pożarowej może znacząco zmniejszyć ryzyko strat w przypadku pożaru, chroniąc życie i mienie.

Przegląd i konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej

Znaczenie profesjonalnej konserwacji

Profesjonalna konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej jest kluczowa dla utrzymania ich sprawności i zgodności z przepisami. Wykwalifikowany personel powinien być odpowiednio przeszkolony, posługiwać się dokumentacją techniczno-ruchową danych urządzeń oraz przepisami prawa takimi jak specyfikacja PKN-CEN/TS 54-14:2020-09, która zawiera wytyczne dotyczące konserwacji.

Regularne przeglądy i konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej są niezbędne dla utrzymania ich niezawodności i skuteczności. Według przepisów, przeglądy powinny być wykonywane co najmniej raz w roku, jednak zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14, na którą powołują się producenci w dokumentacjach techniczno-ruchowych (DTR) urządzeń, Harmonogram konserwacji przedstawia się następująco:

 • Obsługa Codzienna: Sprawdzenie stanu centrali sygnalizacji pożaru oraz poprawności wypełnienia książki pracy – Wykonywana przez użytkownika/właściciela.
 • Obsługa Miesięczna: Przeprowadzenie próbnego rozruchu awaryjnego zasilania, sprawdzenie zapasu papieru w drukarce, przeprowadzenie testu wskaźników – Wykonywana przez użytkownika/właściciela.
 • Obsługa Kwartalna: Sprawdzenie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie pożarowej, sprawdzenie czy w budynku nastąpiły zmiany, które wpływają na zabezpieczenie obiektu, sprawdzenie pracy centrali ppoż – Wykonywana przez Specjalistę.
 • Obsługa Roczna: Kompleksowe sprawdzenie wszystkich elementów systemu, sprawdzenie wysterowań urządzeń pomocniczych, sprawdzenie połączeń kablowych – Wykonywana przez Specjalistę.

*Dopuszcza się sprawdzenie 25% czujek przy każdej kontroli kwartalnej, zamiast 100% podczas kontroli rocznej.

W jakich obiektach wymagany jest SSP?

Stosowanie Systemów Sygnalizacji Pożarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) wymagane jest w:

 1. budynkach handlowych lub wystawowych:
  1. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
  2. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
 2. teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 3. kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 4. budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 5. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 6. szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 7. szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 8. domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 9. zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 10. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 11. budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 12. budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 13. archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 14. muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 15. ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 16. centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 17. garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 18. stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 19. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 20. bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 21. bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Opinie naszych klientów

Fire Exit to firma z innowacyjnym podejściem w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Nasz zespół specjalistów z wykształceniem inżynieryjnym w zakresie pożarnictwa jest zaangażowany w zapewnienie najwyższej jakości usług, zawsze z myślą o bezpieczeństwie naszych klientów. Niezależnie od wielkości i rodzaju obiektu, możesz polegać na nas, aby zapewnić Ci spokój ducha i kompleksową ochronę przeciwpożarową. Posiadamy autoryzację takich producentów jak Polon Alfa, Zettler, Bosch.

Agata BrdyśAgata Brdyś
18:40 21 Jan 24
Fachowe i profesjonalne doradztwo. Bardzo dobry kontakt z Panem Radosławem
Martyna RatajczakMartyna Ratajczak
14:28 12 Jan 24
Bardzo polecam Pana Józefa. Pełen profesjonalizm i wszystko szybko załatwione!
Marcin KacprzakMarcin Kacprzak
20:40 09 Jan 24
Bardzo dobra i profesjonalna obsługa, polecam
Grażyna BorakGrażyna Borak
10:41 26 Dec 23
Bardzo rzetelnie,słowne załatwienie sprawy związane z ochroną przeciwpożarowaPolecam p.Radoslawa z całego serca
MiHU _officialMiHU _official
20:28 25 Dec 23
Usługa wykonana ekspresowo, ale co najważniejsze fachowo. Polecam!
Karolina RatajczakKarolina Ratajczak
20:22 25 Dec 23
Jestem bardzo zadowolona z wykonanej usługi. Pan Józef jest bardzo kompetentny oraz pomocny. Oby więcej takich fachowców.
Władysław LinkowskiWładysław Linkowski
12:58 21 Dec 23
Szybko, sprawnie, profesjonalnie i bardzo korzystnie cenowo. Bardzo polecam.
Maciej MałkowiczMaciej Małkowicz
20:34 20 Dec 23
Fachowość i doradztwo na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z klientem. Więcej takich osób jak Pan Radosław i świat jest piękniejszy:)
Łukasz NowakŁukasz Nowak
20:14 20 Dec 23
Szybko, sprawnie i na temat.
Jarosław HankiewiczJarosław Hankiewicz
10:39 19 Dec 23
Skorzystałem z usług firmy i jestem bardzo zadowolony , super kontakt , wszystko w 100% spójne i zgodne . Polecam
Michuuu10Michuuu10
08:53 19 Dec 23
Potrzebowałem przeglądu gaśnic i całego sprzętu przeciwpożarowego w firmie. Pełna profeska ze strony Pana Radka !
Marcin RatajczakMarcin Ratajczak
21:57 18 Dec 23
Profesjonalna obsługa przegląd gaśnicy zrobiony ekspresowo.
js_loader
Przegląd i konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej

Skontaktuj się!

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej i zaplanować audyt swojego systemu już teraz. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, dlatego nie czekaj - zadzwoń lub napisz do nas już dziś!

Zadzwoń do nas

Józef Śmiechowski
+48 725 603 266
Radosław Bogusz
+48 723 337 657

Napisz do nas

Wyślij nam wiadomość