Czy Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP) podlega przeglądowi?

Aktualności

Czy Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP) podlega przeglądowi?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to kwestia, która zawsze powinna być priorytetem w każdym budynku. W tym kontekście niezwykle istotne jest zrozumienie roli różnych elementów systemu przeciwpożarowego. Jednym z kluczowych urządzeń, które pełnią ważną rolę w zapobieganiu i ograniczaniu skutków pożaru, jest Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP). Jednak czy trzeba go regularnie przeglądać?

Dlaczego Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu jest ważny?

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP) jest ważny, ponieważ zapobiega porażeniu prądem strażaków i innych osób podczas akcji gaśniczej. PWP odcina dopływ prądu do wszystkich odbiorników elektrycznych, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do funkcjonowania systemu przeciwpożarowego, takich jak czujki, sygnalizatory, klapy dymowe, wentylacja, pompy, oświetlenie awaryjne czy windy ewakuacyjne. PWP jest wymagany w obiektach, których kubatura przekracza 1000 m3 oraz w budynkach i obiektach, w których znajdują się strefy zagrożone wybuchem. PWP może być sterowany ręcznie lub automatycznie, a także współpracować z innymi systemami, takimi jak Systemy Sygnalizacji Pożaru, Integrator, Centrala Sterująca czy BMS.

Czy Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu wymaga regularnych przeglądów?

Tak, odpowiedź jest jednoznaczna – regularne przeglądy Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu są niezwykle ważne. Dlaczego? Ponieważ jak każde urządzenie, również i on może ulec zużyciu, uszkodzeniu lub awarii w wyniku różnych czynników, takich jak starzenie się komponentów, wilgoć, czy nawet niewłaściwa eksploatacja. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu, w tym główne wyłączniki prądu, zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych, które podlegają przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, wykonywanym w okresach ustalonych przez producenta tych urządzeń, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Przegląd techniczny i konserwację wyłącznika powinna wykonać osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci oraz znajomość przeglądanych/konserwowanych urządzeń, instalacji i sieci.

Kiedy należy przeglądać Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu?

Przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,. poz. 719) – w § 3 ust. 3 stanowią, iż przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Korzyści regularnych przeglądów Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu:

  • Zwiększenie skuteczności działania: Regularne przeglądy pozwalają na utrzymanie wyłącznika w doskonałej kondycji, co zwiększa jego efektywność w sytuacji zagrożenia pożarem.
  • Zapobieganie awariom: Dzięki regularnym przeglądom można wykryć ewentualne problemy i awarie na etapie początkowym, co minimalizuje ryzyko niesprawności w krytycznych momentach.
  • Zgodność z przepisami: Istnieją przepisy nakładające obowiązek regularnych przeglądów za które odpowiedzialni są właścicieli lub zarządcy budynków. Ich przestrzeganie nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa, ale również chroni przed ewentualnymi konsekwencjami prawno-finansowymi.

Podsumowując, Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu to kluczowy element systemu przeciwpożarowego, który wymaga regularnych przeglądów. Inwestycja w ich przeprowadzanie to inwestycja w bezpieczeństwo, chroniąca zarówno ludzi, jak i mienie. Nie bagatelizujmy roli tego urządzenia i dbajmy o jego regularną konserwację, aby mieć pewność, że w razie potrzeby, spełni swoją rolę w najskuteczniejszy sposób.

Ostatecznie, zachęcamy do skorzystania z oferty przeglądów Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu przez naszą firmę, Fire Exit. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wysoko wykwalifikowanemu personelowi, gwarantujemy kompleksowe i rzetelne usługi, które przyczynią się do utrzymania Państwa obiektu w najwyższym standardzie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bezpieczeństwo naszych klientów jest naszym priorytetem, dlatego serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług.