Drzwi przeciwpożarowe – wiedza ogólna

Aktualności

Drzwi przeciwpożarowe – wiedza ogólna

Drzwi przeciwpożarowe stanowią istotny element ochrony przeciwpożarowej w każdym budynku. Ich rola polega na zabezpieczeniu ludzi oraz mienia w przypadku pożaru, umożliwiając ewakuację i zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia. Drzwi te stanowią barierę ognioodporną, która ogranicza rozprzestrzenianie się ognia i dymu między pomieszczeniami lub strefami pożarowymi. Wiedza na ich temat jest istotna dla wszystkich, zwłaszcza dla właścicieli nieruchomości oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach.

Co to są drzwi przeciwpożarowe i jakie są ich rodzaje

Drzwi przeciwpożarowe są specjalnie zaprojektowanymi drzwiami, które mają za zadanie zapobiec szerzeniu się ognia, dymu oraz ciepła na inne segmenty budynku. Istnieje kilka rodzajów drzwi przeciwpożarowych, z których każdy jest przystosowany do określonych warunków oraz wymagań. Rodzaje te obejmują przede wszystkim drzwi jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, a także różne klasy odporności ogniowej w zależności od potrzeb.

Drzwi przeciwpożarowe można podzielić na kilka rodzajów ze względu na:

 • Materiał, z którego są wykonane

Drzwi przeciwpożarowe mogą być stalowe, drewniane, aluminiowe lub z innych materiałów, które spełniają wymagania ognioodporności.

 • Odporność na ogień

Drzwi przeciwpożarowe są oznaczone symbolem EI, który określa czas, przez jaki drzwi są w stanie wytrzymać działanie ognia i temperatury bez utraty swoich właściwości. Czas ten może wynosić od 15 do 120 minut, w zależności od klasy drzwi. Im wyższa klasa, tym lepsza ochrona.

 • Sposób otwierania

Drzwi przeciwpożarowe mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe, lewo- lub prawostronne. Ważne jest, aby drzwi były łatwo otwierane i zamykane, a także aby miały odpowiednie oznaczenia i zamki.

 • Dodatkowe funkcje

Drzwi przeciwpożarowe mogą być wyposażone w różne akcesoria, takie jak klapy rewizyjne, chwytaki elektromagnetyczne, napędy drzwiowe, okna, kratki wentylacyjne czy systemy alarmowe.

Czy drzwi przeciwpożarowe wymagają przeglądów oraz jakie są podstawy prawne

Drzwi przeciwpożarowe są obowiązkowo podlegające przeglądom technicznym, które mają na celu sprawdzenie ich stanu i sprawności. Przeglądy te powinny być wykonywane co najmniej raz w roku przez uprawnione osoby. Przeglądy te są regulowane przez przepisy prawa, takie jak:

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2389)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1060)
 • Norma PN-EN 16034:2016-07 Drzwi, bramy i okna przeciwpożarowe i dymoszczelne – Zestawy do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych poddawane działaniu ognia i/lub dymu
 • Norma PN-EN 14351-1:2018-10 Drzwi i okna zewnętrzne bez właściwości przeciwpożarowych i dymoszczelnych – Część 1: Wymagania produktowe, właściwości użytkowe i metody badań

Jak wygląda kontrola drzwi przeciwpożarowych i kto może ją przeprowadzać

Kontrola drzwi przeciwpożarowych polega na sprawdzeniu ich oznaczeń, dokumentacji, stanu technicznego, działania i szczelności. Kontrola ta powinna obejmować następujące czynności:

 1. Sprawdzenie czy drzwi posiadają tabliczkę znamionową i posiadają certyfikat zgodności z normami i czy są oznaczone symbolem EI oraz klasą odporności na ogień.
 2. Sprawdzenie, czy drzwi są prawidłowo zamontowane i ustawione, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, korozji, pęknięć, zarysowań czy zabrudzeń.
 3. Sprawdzenie, czy drzwi są łatwo otwierane i zamykane, czy nie ma oporów, zgrzytów, luzów czy zacięć.
 4. Sprawdzenie, czy drzwi są wyposażone w odpowiednie zamki, zawiasy, klamki, rygle, samozamykacze, chwytaki, napędy, okna, kratki, klapy, systemy alarmowe i inne akcesoria.
 5. Sprawdzenie, czy drzwi zawierają uszczelkę pęczniejącą. Oceniamy jej stan oraz czy jest prawidłowo zamontowana.
 6. Sporządzenie protokołu z kontroli, w którym należy podać datę, miejsce, nazwę i adres kontrolowanego obiektu, nazwę i adres kontrolującego, numer i rodzaj drzwi, wyniki kontroli, ewentualne nieprawidłowości i zalecenia.

Kontrolę przeprowadzać mogą odpowiednio przeszkoleni specjaliści, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej oraz osoby upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podsumowując, drzwi przeciwpożarowe to niezwykle istotny element ochrony przeciwpożarowej, który wymaga regularnych przeglądów i kontroli w celu zachowania swojej skuteczności. Ważne jest, aby właściciele nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo budynku były świadome konieczności utrzymania drzwi przeciwpożarowych w należytym stanie.

Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnych usług firmy Fire Exit w zakresie przeglądów drzwi przeciwpożarowych. Skorzystanie z naszych usług pozwoli Państwu mieć pewność, że drzwi przeciwpożarowe w Państwa obiekcie spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa i stanowią niezawodną ochronę w przypadku ewentualnego zagrożenia pożarem.