Gdzie i jak montować znaki ochrony przeciwpożarowej?

Aktualności

Gdzie i jak montować znaki ochrony przeciwpożarowej?

W dzisiejszym artykule omówimy nie tylko, dlaczego znaki ochrony przeciwpożarowej są nieodzowne, ale także gdzie i w jaki sposób należy je montować, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Znaki ochrony przeciwpożarowej to oznaczenia, które mają na celu ułatwić ewakuację ludzi i sprzętu, oraz wspomóc działania ratowniczo-gaśnicze. Znaki te są obowiązkowe w miejscach, gdzie występuje ryzyko pożaru, lub gdzie znajdują się urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy. Znaki te muszą być widoczne, czytelne i zgodne z normami.

Znaki ochrony przeciwpożarowej dzielą się na trzy grupy:

Znaki zakazu – informują o czynnościach lub zachowaniach, które mogą spowodować pożar, np. palenie tytoniu, używanie otwartego ognia, gaszenie wodą.

Znaki nakazu – informują o czynnościach lub zachowaniach, które należy wykonać w celu zapobiegania pożarowi, np. nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, zamykać drzwi przeciwpożarowe, zgłaszać pożar.

Znaki informacyjne – informują o lokalizacji i rodzaju sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, np. gaśnica, hydrant, alarm, koc gaśniczy.

Znaki ochrony przeciwpożarowej należy montować w sposób zapewniający ich dobrą widoczność i dostępność. Znaki te powinny być umieszczone na odpowiedniej wysokości, w zależności od rodzaju i wielkości znaku, oraz odległości od obserwatora. Znaki te powinny być również oświetlone lub samo oświetlające, aby były widoczne w warunkach słabego oświetlenia lub dymu.

Montaż znaków ochrony przeciwpożarowej: Kluczowe Wytyczne

Skuteczność znaków ochrony przeciwpożarowej zależy nie tylko od ich obecności, ale także od właściwego ich umieszczenia. Oto kilka kluczowych wytycznych dotyczących montażu:

  • Wysokość i Widoczność: Znaki ochrony przeciwpożarowej powinny być umieszczone na wysokości umożliwiającej łatwe zauważenie, zazwyczaj na poziomie oczu dorosłej osoby. Zadbaj o to, aby były one widoczne z różnych kierunków i odległości.
  • Oświetlenie: W warunkach słabego oświetlenia lub dymu, znaki ochrony przeciwpożarowej powinny być odpowiednio oświetlone. Jeśli to możliwe, zainstaluj oświetlenie awaryjne lub używaj materiałów odblaskowych, aby zwiększyć ich widoczność.
  • Umieszczenie nad Sprzętem: Znaki informacyjne, takie jak te o lokalizacji gaśnic czy hydrantów, powinny być umieszczone bezpośrednio nad odpowiednim sprzętem. To pozwoli szybko zlokalizować niezbędne środki przeciwpożarowe.
  • Strzałki Kierunkowe: Znaki nakazu i informacyjne mogą być dodatkowo uzupełnione strzałami kierunkowymi wskazującymi drogę ewakuacji lub lokalizację sprzętu przeciwpożarowego. To zwiększa zrozumiałość w sytuacjach awaryjnych.
  • Znak Kierunkowy do Miejsca Zbiórki: Umieść znak kierunkowy wskazujący drogę do punktu zbiórki po ewakuacji. Upewnij się, że jest on umieszczony w miejscu łatwo dostępnym i widocznym dla wszystkich.
  • Regularne Przeglądy i Utrzymanie: Regularne przeglądy stanu znaków są kluczowe. Upewnij się, że są one w dobrym stanie technicznym, niezakryte czy zniszczone. Wymień lub napraw znaki, które nie spełniają norm.

Oto kilka przykładów, gdzie i jak montować znaki ochrony przeciwpożarowej:

Znak gaśnicy – powinien być umieszczony nad gaśnicą lub obok niej, na wysokości około 1,6 m nad podłogą. Znak ten powinien być widoczny z każdego kierunku, z odległości nie mniejszej niż 10 m.

Znak hydrantu – powinien być umieszczony nad hydrantem lub obok niego, na wysokości około 2 m nad podłogą. Znak ten powinien być widoczny z każdego kierunku, z odległości nie mniejszej niż 20 m.

Znak alarmu pożarowego – powinien być umieszczony nad przyciskiem alarmowym lub obok niego, na wysokości około 1,4 m nad podłogą. Znak ten powinien być widoczny z każdego kierunku, z odległości nie mniejszej niż 5 m.

Znak kierunku do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego – powinien być umieszczony na ścianie lub suficie, wskazując kierunek, w którym znajduje się sprzęt pożarniczy. Znak ten powinien być widoczny z każdego kierunku, z odległości nie mniejszej niż 25 m.

Warto pamiętać, że właściwy montaż znaków ochrony przeciwpożarowej nie tylko spełnia wymogi prawne, ale przede wszystkim zwiększa poziom bezpieczeństwa i skuteczność działań ratowniczych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o znakach ochrony przeciwpożarowej, polecam Ci zapoznać się z normą PN-EN ISO 70101, która określa kształt, kolor i znaczenie znaków.

W Fire Exit cenimy Twoje bezpieczeństwo. Skorzystaj z naszych usług, aby mieć pewność, że znaki ochrony przeciwpożarowej w Twoim miejscu są nie tylko zgodne z normami, ale także skutecznie spełniają swoją funkcję w sytuacjach awaryjnych. Kontaktuj się z nami już dziś, a nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i przygotują ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Bezpieczeństwo zaczyna się od Fire Exit!