Wszystko, co powinieneś wiedzieć o oświetleniu awaryjnym i ewakuacyjnym

Aktualności

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o oświetleniu awaryjnym i ewakuacyjnym

Bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych jest kluczowe dla każdego obiektu użyteczności publicznej, a odpowiednio działające oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne odgrywa w tym procesie niezastąpioną rolę. W firmie Fire Exit zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, aby każdy element systemu bezpieczeństwa był regularnie sprawdzany i utrzymywany w doskonałym stanie. Dlatego też chcielibyśmy podzielić się z Wami najważniejszymi informacjami na temat przeglądu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W normie PN-EN 1838 opisana jest główna różnica między oświetleniem awaryjnym a ewakuacyjnym oraz określa, jakie wymagania powinny spełniać lampy obu rodzajów oświetlenia. Jednym z kluczowych punktów jest czas pracy lamp. Zgodnie z normą, oświetlenie awaryjne powinno działać przez jedną godzinę, podczas gdy oświetlenie ewakuacyjne powinno pracować przez dwie godziny.

Różnią się również cele obu rodzajów oświetlenia. Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić drogę ewakuacyjną, umożliwiając szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku awarii oświetlenia podstawowego. Natomiast oświetlenie awaryjne ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia oraz umożliwienie bezproblemowego zakończenia działań.

Gdzie wymagane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne?

Oświetlenie awaryjne należy stosować wszędzie tam, gdzie nawet chwilowa awaria zasilania urządzeń wykorzystywanych do oświetlenia podstawowego może powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie dla środowiska lub straty materialne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

 1. W pomieszczeniach:
  -Widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
  audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,
  wystawowych w muzeach,
  o powierzchni ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  -o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
 2. na drogach ewakuacyjnych:
  z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
  oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
  -w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Jak często przegląd oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego?

System oświetlenia ewakuacyjnego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) określone są jako urządzenia przeciwpożarowe. W związku z tym czynności konserwacyjne i przeglądy techniczne oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny być realizowane według wskazań w dokumentacji techniczno ruchowej urządzeń (DTR), ale nie rzadziej niż raz w roku.

 Harmonogram przeglądów i konserwacji systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego został określony w normie PN-EN 50172:2005. Norma wyróżnia 3 terminy testów:

 • Test codzienny – polega na wizualnym sprawdzeniu wskaźników opraw i ich gotowości do działania,
 • Test comiesięczny – polega na sprawdzeniu opraw poprzez krótkotrwały zanik zasilania podstawowego, weryfikacja czy każda oprawa świeci. Po powrocie zasilania podstawowego zaleca się sprawdzenie każdej oprawy czy została przełączona w stan dozorowania.
 • Test coroczny – polega na kompleksowym sprawdzeniu całego systemu oświetlenia awaryjnego, czy pracuje prawidłowo przez cały okres znamionowego czasu pracy awaryjnej. Testy coroczne powinny być przeprowadzone w obiektach w okresach o niskim ryzyku wystąpienia zagrożenia (ze względu na możliwość całkowitego rozładowania baterii opraw, co w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia zaraz po wykonanej próbie, może spowodować brak jakiegokolwiek oświetlenia). Po teście wykonanie weryfikacji opraw, czy wskazują powrót zasilania podstawowego.

Jak wygląda przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego?

Oto ogólny przebieg takiego przeglądu:

 • Wizualna ocena i inspekcja wizualna: Przegląd rozpoczyna się od wizualnej oceny całego systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Specjaliści sprawdzają stan lamp, obudów, znaków ewakuacyjnych i innych elementów systemu, szukając ewentualnych uszkodzeń, zużycia lub innych problemów.
 • Testowanie funkcjonalności: Następnie przeprowadza się testy funkcjonalne, które mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampy i znaki ewakuacyjne działają poprawnie w przypadku awarii zasilania. Testy te obejmują symulację braku zasilania i sprawdzenie, czy oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne włącza się automatycznie.
 • Pomiar natężenia światła: Nasi specjaliści z odpowiedniki uprawnieniami elektrycznymi wykonują pomiary natężenia światła zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednim urządzeniem zawierającym świadectwo wzorcowania.
 • Pomiar czasu pracy: Podczas przeglądu sprawdzana jest także długość czasu, przez który oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne utrzymuje się włączone po zaniku zasilania. Zgodnie z normami, oświetlenie awaryjne powinno działać przez co najmniej jedną godzinę, a oświetlenie ewakuacyjne przez co najmniej dwie godziny.
 • Dokumentacja: Na koniec przeglądu ważne jest sporządzenie dokumentacji, w której zawarte są informacje o przeprowadzonych testach, wykonanych naprawach oraz ewentualnych zaleceniach dotyczących dalszego utrzymania systemu w odpowiednim stanie.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, zgłaszamy je do zarządcy/właściciela wraz z przedstawieniem kosztorysu naprawy. Wszystkie nieprawidłowości odnotowujemy w protokołach przeglądu.

Ważne jest, aby przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego był przeprowadzany regularnie, zgodnie z wymogami prawno-regulacyjnymi oraz zaleceniami producenta. Profesjonalne firmy zajmujące się ochroną przeciwpożarową często oferują usługi przeglądów i konserwacji systemów oświetlenia, co pozwala na utrzymanie ich w odpowiednim stanie i zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku sytuacji awaryjnych.

W Fire Exit zależy nam na bezpieczeństwie naszych klientów, dlatego oferujemy kompleksowe usługi związane z przeglądami, konserwacją i naprawą systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i zadbać o bezpieczeństwo twojego obiektu!

To wszystko na dzisiaj! Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, aby pozostać na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwpożarowego.